કુંવારી છોકરી કરતાં પરિણીત મહિલાઓ યુવકોની કેમ હોય છે પસંદ : કારણો વાંચશો તો ચોંકી જશો

વિદેશોથી લઇને ભારતીય ફિલ્મ જગતમાં પણ એ કિસ્સાઓ સામે આવી ચૂક્યા છે જ્યાં છોકરાઓ લગ્ન કરેલી યુવતીઓના પ્રેમમાં પડતા હોય. જે એક પ્રકારે અસામાન્ય ઘટના લાગે છે. કોઇ પણ વ્યક્તિને આ સાંભળી થોડુ અટપટુ અચૂક લાગશે. આજે એવા ઘણા ઉદાહરણ આપીણી સામે છે કે લગ્ન કરેલી યુવતીઓના પ્રેમમાં છોકરાઓ ખૂબ … Continue reading કુંવારી છોકરી કરતાં પરિણીત મહિલાઓ યુવકોની કેમ હોય છે પસંદ : કારણો વાંચશો તો ચોંકી જશો