GSTV

Tag : NASA Juno spacecraft

સ્પેસ ટ્રાવેલ / નાસાનું યાન પહોંચ્યું સૂર્યમાળાના સૌથી મોટા ઉપગ્રહના દરવાજે, છેલ્લાં 20 વર્ષમાં પહોંચેલું આ પ્રથમ યાન

Dhruv Brahmbhatt
સૂર્યમાળાના સૌથી મોટા ગ્રહ ગુરુ (જ્યુપિટર) ના સૌથી મોટા ઉપગ્રહ ગોનેમિડ પાસેથી નાસાનું યાન જૂનો પસાર થયું હતું અને તેણે નજીકથી ગોનેમિડની તસવીરો લીધી હતી....
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!