ભૂલથી પણ ન સૂતા સ્માર્ટફોન પાસે રાખીને, બહુ ખરાબ અસર પડે છે સેક્સ લાઇફ પર

Last Updated on June 29, 2020 by Karan સ્માર્ટફોનના વધારે પડતા ઉપયોગની અસર મન પર પડી રહી છે, જેની સીધી અસર લોકોના યૌન જીવન પર પડી રહી છે, આ વાતનો ખુલાઅસો તાજેતરના એક રિસર્ચમાં થયો છે. મોરક્કોના કાસાબ્લાંકામાં શેખ ખલીફા બેન જાયદ આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વવિધ્યાલય હોસ્પિટલના યૌન સ્વાસ્થ્ય વિભાગે ખુલાસો કર્યો … Continue reading ભૂલથી પણ ન સૂતા સ્માર્ટફોન પાસે રાખીને, બહુ ખરાબ અસર પડે છે સેક્સ લાઇફ પર