ચોમાસામાં વાળ ખૂબ ખરે છે? ખૂબ રફ થઈ ગયા છે? હળદળનો આ રીતે કરો ઉપયોગ દરેક સમસ્યા થશે દુર

Last Updated on June 29, 2020 by Karan પ્રદુષણ અને શરીરમાં પોષક તત્વોની ઉણપના કારણે વાળ ખરવાનું ચાલુ થઇ જાય છે. આ સિવાય વાળમાં ખોડો થવાના કારણે પણ વાળ ખરવાની સમસ્યા વધી શકે છે. આ સમસ્યાઓથી બચવા માટે બજારમાં ઘણા પ્રોડક્ટ્સ ઉપલબ્ધ છે પરંતુ જો તમે કોઈ સાઈડ ઈફેક્ટસ વગર … Continue reading ચોમાસામાં વાળ ખૂબ ખરે છે? ખૂબ રફ થઈ ગયા છે? હળદળનો આ રીતે કરો ઉપયોગ દરેક સમસ્યા થશે દુર