કોરોના કાળમાં પૈસાની તંગી હોય તો થઈ જાવ ચિંતામુક્ત, મોદી સરકારે લીધો છે આ ખાસ નિર્ણય

Last Updated on July 13, 2020 by pratik shah જો તમે લોકડાઉન (Lockdown)પછી નોકરી અને સંભવિત આર્થિક સંકટ અંગે ચિંતિત છો, તો ચિંતા છોડી દો. તમને આગામી ત્રણ મહિના માટે વધુ પગાર મળવા જઇ રહ્યો છે. આનાથી પણ સારી બાબત એ છે કે મોદી સરકાર તમારા પીએફ ખાતામાં આવતા ત્રણ … Continue reading કોરોના કાળમાં પૈસાની તંગી હોય તો થઈ જાવ ચિંતામુક્ત, મોદી સરકારે લીધો છે આ ખાસ નિર્ણય