2.28 કરોડ લોકો માટે આવ્યા રાહતના સમાચાર, સરકારે આ નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર

Last Updated on July 13, 2020 by pratik shah મોદી સરકારે પોતાના પ્રથમ કાર્યકાળમાં એક પેંશન યોજનાની શરૂઆત કરી હતી. તેનુ નામ અટલ પેન્શન યોજના છે. હવે સરકારે પેન્શન યોજનાના એક નિયમમાં ફેરફાર કરી દીધા છે. આ નવા નિયમથી દેશના 2 કરોડથી વધુ સબ્સક્રાઈબર્સને રાહત મળશે. ખરેખર તો, પેન્શન નિયામક … Continue reading 2.28 કરોડ લોકો માટે આવ્યા રાહતના સમાચાર, સરકારે આ નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર