ડ્રાય અને બે મોઢાવાળા Hair માં લગાવો મેથીનું માસ્ક, થોડા દિવસોમાં ચમકી ઉઠશે તમારા વાળ

Last Updated on September 8, 2020 by Karan ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ અને ખાનપાનના કારણે સ્વાસ્થ્ય પર ઘણી ગંભીર અસર પડે છે. તે સાથે-સાથે સ્કિન અને વાળ પર પણ ફરક સ્પષ્ટ નજર આવે છે. વાળની વાત કરીએ તો સમય પહેલા સફેદ વાળ, વધુ પ્રમાણમાં વાળનું ખરવુ, ડેંડ્રફ, બે મોઢાવાળા વાળ જેવી ઘણી … Continue reading ડ્રાય અને બે મોઢાવાળા Hair માં લગાવો મેથીનું માસ્ક, થોડા દિવસોમાં ચમકી ઉઠશે તમારા વાળ