દિલ્હીમાં 60 ટકા હિજરતી કામદારો પરત ફર્યા, બીજા આવવા માંગે છે પણ વાહનો નથી મળતા

કોરોનાના પ્રકોપ અને પૂરના વિનાશ પછી હવે ગામડાઓથી શહેરોમાં હીજરતી મજૂરોનું સ્થળાંતર શરૂ થયું છે. દિલ્હી અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં કારખાનાઓમાં કામ કરતા લગભગ 60 ટકા મજૂરો ગામડામાંથી પરત ફર્યા છે. બાકીના લોકો કામ પર પાછા ફરવા માટે ઉત્સુક છે. વાહનોના અભાવે તેઓ પાછા ફરી શકતા નથી. તાળાબંધીને કારણે મજૂરો પાછા … Continue reading દિલ્હીમાં 60 ટકા હિજરતી કામદારો પરત ફર્યા, બીજા આવવા માંગે છે પણ વાહનો નથી મળતા