ફ્રોડને જો તમારો આધાર નંબર મળી જાય તો શું થશે? આ રીતે બચો, જાણો Aadhaar Card અંગેના આવા જ બીજા ઘણા સવાલોના જવાબ

Last Updated on September 14, 2020 by Mansi Patel આધાર કાર્ડ હવે અત્યંત મહત્વનુ ડોક્યુમેન્ટ બની ગયું છે. આથી જ આધારકાર્ડ (Aadhaar Card)ને લઈને છેતરપિંડી પણ થઈ રહી છે. આ એક એવી ચીજ છે જે તમારા બેંક ખાતા, પાન કાર્ડ વગેરે સાથે લિંક ધરાવે છે. આધાર કાર્ડ વિશે ઘણા એવા … Continue reading ફ્રોડને જો તમારો આધાર નંબર મળી જાય તો શું થશે? આ રીતે બચો, જાણો Aadhaar Card અંગેના આવા જ બીજા ઘણા સવાલોના જવાબ