જાણો, કઇ ઉંમરના વ્યક્તિએ કેટલું ચાલવું જોઇએ?, 5થી 60 વર્ષની વ્યક્તિ માટે છે આ ધારાધોરણ

Last Updated on August 30, 2020 by pratik shah મૉર્નિંગ વૉક કરવું સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. પરંતુ મૉર્નિંગ વૉકનો ફાયદો ત્યારે જ થાય છે જ્યારે તમે યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય રીતે વૉક કરો છો. સૌથી સારી વાત એ છે કે વૉક કોઇ પણ ઉંમરના વ્યક્તિ કરી શકે છે. … Continue reading જાણો, કઇ ઉંમરના વ્યક્તિએ કેટલું ચાલવું જોઇએ?, 5થી 60 વર્ષની વ્યક્તિ માટે છે આ ધારાધોરણ