હોમ લોન પર બચાવી શકો છો વાર્ષિક 5 લાખ રૂપિયા સુધીનો ટેક્સ, આ રીતે સમજો

ઘર ખરીદવું એ દરેક લોકોનું સ્વપ્ન હોય છે. લોકો પાઇ-પાઈ ઉમેરીને પૈસાની બચત કરે છે જેથી તેઓ પરિવાર માટે આશિયાના લઈ શકે. સરકાર પણ ઇચ્છે છે કે તમે ઘર ખરીદો, તેથી જ તે હોમ લોન પર ઘણા પ્રકારની ટેક્સ છૂટ આપે છે. એટલે કે, હોમ લોન લઈને, જો એક તરફ … Continue reading હોમ લોન પર બચાવી શકો છો વાર્ષિક 5 લાખ રૂપિયા સુધીનો ટેક્સ, આ રીતે સમજો