ક્યારે ડોક્ટર પાસે નહીં જવુ પડે, જો જીવનમાં ફોલો કરશો આયુર્વેદના આ નિયમો, અઢળક છે ફાયદા

દિવસભરના થાકના કારણે ઘણીવાર આપણે રાત્રે જે હાજર હોય છે તે ભોજન કરી લઈએ છીએ. સવારનો નાસ્તો હેલ્ધી હોય તે વાતનું ધ્યાન આપણે રાખીએ છીએ પરંતુ ડિનર માટે એટલું વિચારતા નથી. આયુર્વેદની માનીએ તો સવારનો નાસ્તો હોય તે ડિનર ભોજન સંબંધીત કેટલાક નિયમોનું ધ્યાન અચૂક રાખવું જોઈએ. આ નિયમોનું પાલન … Continue reading ક્યારે ડોક્ટર પાસે નહીં જવુ પડે, જો જીવનમાં ફોલો કરશો આયુર્વેદના આ નિયમો, અઢળક છે ફાયદા