ફિક્સ્ડ ડિપોઝીટ પર 9 ટકા સુધીનું વ્યાજ મેળવવા ઈચ્છો છો, તો આ બેંકોમાં કરી શકો છો રોકાણ

Last Updated on July 8, 2020 by pratik shah દેશની ઘણી મોટી બેંકોએ છેલ્લા મહિનાઓમાં ફિક્સ ડિપોઝિટ (એફડી) પર મળતા વ્યાજમાં ઘટાડો કર્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે એફડી લેવાનું વિચારી રહ્યા હોય, પરંતુ તમારે એવી જગ્યાએ રોકાણ કરવું છે કે જ્યાં એફડી પર સારું વ્યાજ મળે, તો એવી ઘણી … Continue reading ફિક્સ્ડ ડિપોઝીટ પર 9 ટકા સુધીનું વ્યાજ મેળવવા ઈચ્છો છો, તો આ બેંકોમાં કરી શકો છો રોકાણ