હેલ્દી ફૂડ અને દરરોજ કસરત સિવાય પણ આ રીતે વધે છે રોગપ્રતિકારક શક્તિ !

પ્રકૃતિના સેલ્યૂલર સિસ્ટમની એનર્જી લેવલ વધારવા અને લિમ્ફ સિસ્ટમને ક્લીન કરવાની એક અચ્છુત વ્યવસ્થા આપણી અંદર પ્રદાન કરવામાં આવી છે અને તે ડીપ બ્રીદિગ એટલે ઉંડી શ્વાસ લેવા, આ અભ્યાસના લિમ્ફ સિસ્ટમને ક્લીન કરવા કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાની અંદર નેચરલ ઈમ્યૂનિટીને ઊભો કરી શકે છે. યોગ ગુરુ ગુલશન કુમારે આજે કહ્યુ … Continue reading હેલ્દી ફૂડ અને દરરોજ કસરત સિવાય પણ આ રીતે વધે છે રોગપ્રતિકારક શક્તિ !