દુનિયા આખી વેક્સીનના ચક્કરમાં! અને અહીં WHOના ચીફની ચેંતાવણી, આટલા વર્ષ સુધી નહીં જાય Corona

Last Updated on August 22, 2020 by Mansi Patel વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને આશા દર્શાવી છે કે કોરોના (Corona) વાયરસ મહામારી 1918ના સ્પેનિશ ફ્લૂની તુલનામાં ઓછા સમય સુધી રહેશે. WHO ચીફ ટેડ્રોસ એડહાનોમ ગેબ્રયેસિસે શુક્રવારે કહ્યું કે આ મહામારી બે વર્ષની અંદર ખતમ થઈ જશે. જોકે તેના માટે તેમણે દુનિયારના દેશો … Continue reading દુનિયા આખી વેક્સીનના ચક્કરમાં! અને અહીં WHOના ચીફની ચેંતાવણી, આટલા વર્ષ સુધી નહીં જાય Corona