ભારતમાં ઠેકાણા નથી અને પડોશી દેશને આપ્યું વચન Corona વેક્સિન આપીશું, ચીન કરી રહ્યું છે એ દેશમાં પરીક્ષણ

Last Updated on August 20, 2020 by દુનિયામાં કોરોના (Corona) વાઈરસનો કહેર મચી ગયો છે. દુનિયા કોરોના વાઈરસથી બચવા માટે વેક્સિનની શોધમાં લાગેલી છે. આ દરમિયાન બાંગ્લાદેશનું કહેવું છે કે ભારત બાંગ્લાદેશને પ્રાથમિકતા સાથે કોરોના વાઈરસની વેક્સિન ઉપલબ્ધ કરાવશે. એક રિપોર્ટ અનુસાર ઢાકાના ઉચ્ચ રાજદૂતે કહ્યુ કે બાંગ્લાદેશ કોરોના વેક્સિનને … Continue reading ભારતમાં ઠેકાણા નથી અને પડોશી દેશને આપ્યું વચન Corona વેક્સિન આપીશું, ચીન કરી રહ્યું છે એ દેશમાં પરીક્ષણ