ચીનની લુચ્ચાઈ! કહ્યું- આતો Coronaની ફક્ત પહેલી લહેર છે, લાંબા સમય સુધી દુનિયાને ચુકવવી પડશે કિંમત

Last Updated on July 8, 2020 by Arohi અમેરિકાની તરફથી દબાણ કર્યા બાદ ચીને આખી દુનિયાને નુકશાન આપવાની ધમકી આપી દીધી છે. ચીની સરકારના અખબાર ગ્લોબલ ટાઈમ્સે મંગળવારે છપાયેલા ઓડિટોરીયલ લેખમાં કહ્યું છે કે અમેરિકા તમામ મોટા દેશોને ચીનના વિરૂદ્ધ ઉકસાવી રહ્યું છે અને પોતાના પક્ષણાં કરી રહ્યું છે. તેનો … Continue reading ચીનની લુચ્ચાઈ! કહ્યું- આતો Coronaની ફક્ત પહેલી લહેર છે, લાંબા સમય સુધી દુનિયાને ચુકવવી પડશે કિંમત