કાકડી-ટામેટાનું મિક્સ સલાડ ખાવ છો તો થઈ જાવ સતર્ક, થઈ શકે છે આ બિમારીઓ

Last Updated on July 27, 2020 by Karan સ્વસ્થ આહારમાં, મોટાભાગના લોકો સલાડને શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ માને છે. કોઈને વેજ સલાડ ખાવાનું પસંદ હોય, તો કોઈ તમામ પ્રકારના ફળોનું સલાડ બનાવીને સર્વ કરે છે. બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે ટામેટાં (Tomato)અને કાકડી(cucumber)ને એક સાથે પીરસાય તો તમારું આરોગ્ય તંદુરસ્ત બનવાને … Continue reading કાકડી-ટામેટાનું મિક્સ સલાડ ખાવ છો તો થઈ જાવ સતર્ક, થઈ શકે છે આ બિમારીઓ