Bank of India Recruitment 2020: 214 પદો પર થઈ રહી છે ભરતી, સપ્ટેમ્બરની આ તારીખ છે છેલ્લી

બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા(Bank of India)એ ઓફિસર અને મેનેજર સહિત ઘણા સીનિયર પદો પર 214 વેકેન્સી બહાર પાડી છે. આ પદો માટે bankofindia.co.in પર જઈને 30 સપ્ટેમ્બર, 2020 સુધી ઓનલાઈન આવેદન કરવામાં આવી શકે છે. ખાલી જગ્યાઓમાં ઈકોનોમિસ્ટની 4 વેકેન્સી, સ્ટેટિશિયનની 2, રિસ્ક મેનેજરની 9, ક્રેડિટ એનાલિસ્ટની 60, ક્રેડિટ ઓફિસરની 79, … Continue reading Bank of India Recruitment 2020: 214 પદો પર થઈ રહી છે ભરતી, સપ્ટેમ્બરની આ તારીખ છે છેલ્લી